İPTAL / İADE

İptal ve İade

Genel:

1.Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

2.Müşteriler, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.

3.Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.

4.Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, müşteriler sözleşmeyi sona erdirebilir.

5.Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun;  garanti(sertifika) belgesi ve orjinal kutusu ile birlikte teslim edilmelidir.

6.Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel müşteriye iade edilmek zorundadır.

Satın Alınan Ürün Bedeli Ödenmez İse:

7.Müşteri, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

Kredi Kartının Yetkisiz Kullanımı ile Yapılan Alışverişler:

8.Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından satıcıya ödenmez ise, müşteri, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri satıcıya ait olacak şekilde satıcıya iade etmek zorundadır.

Öngörülemeyen Sebeplerle Ürün Süresinde Teslim Edilemez İse:

9.Satıcının öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum müşteriye bildirilir. Müşteri, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Müşteri, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

Müşterinin Ürünü Kontrol Etme Yükümlülüğü:

10.Müşteri, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce detaylı kontrol edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Müşteri , Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.

 Cayma Hakkı:

11.Müşteri; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, satıcıya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

12.Satıcının Cayma Hakkı Bildirimi Yapılacak İletişim Bilgileri:

Firma Ünvanı: Selda Jewellery

Adres: Poligon Mah. Poligan Cd. No.20 İstinye/İstanbul

Eposta: [email protected]

Tel: +90 212 323 17 16 / +90 555 023 17 16

Cayma Hakkının Süresi:

13.Müşteri, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.

14.Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar satıcıya aittir.

15.Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde satıcıya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

Cayma Hakkının Kullanımı:

16.3. kişiye veya müşteriye teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri iade faturası kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

17.İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

İade Koşulları:

18.Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve müşteriyi borç altına sokan belgeleri müşteriye iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

19 Ürün satılabilir durumda olmalıdır. Cayma hakkı süresi içinde iade edilmek istenen ürün hasarlı ise, Ürün teknik servisimiz tarafından incelemeye alınır, herhangi bir üretim hatası gösteren bir mücevher ise müşteri sorumlu tutulmayacaktır. Eğer hasarın müşteri kaynaklı olduğu tespit edilirse (düşme, kırma vb.) veya ürünün kullanılmış olduğuna dair bir tespit yapılırsa, satıcı iadeyi kabul etmeme hakkına sahiptir veya Müşterinin kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa ve iade imkânsızlaşırsa müşteri kusuru oranında satıcının zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

20.Cayma hakkının kullanılması nedeniyle satıcı tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

22.Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler:

1.Müşterinin kişisel ihtiyaçları, istekleri doğrultusunda hazırlanan;

ölçü yapılmış, kişiye özel tasarım ürünler.

2.Geri gönderilmeye müsait olmayan, kullanılmış, zarar görmüş ürünler.

23.Müşteri, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Müşteriden talep edebilir ve her koşulda müşterinin borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, müşteri, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcının uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

We Use Cookies